pic01

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนดออกหน่วยขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์

pic01

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกล่าวให้โอวาทกับผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และ นายมานพ กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ หอประชุมอเนกเกียรติคุณ โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

2558 06 23a33

นายสมบูรณ์ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ และนายพจน์ภิรัตน์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวรายงานฯ วันพุธที่17 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านรายละเอียด

2558 12 16a14

รอธ.สรวิศฯ เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ พื้นที่จังหวัดสตูล นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดสตูล วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ อาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล