103496879 153606702951849 3811959846917589729 o
ประชุมปรับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานใหม่
 

ณ วันที่ 16 มิ.ย. 63 กวป. ประชุมปรับกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานกันใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการของกรมปศุสัตว์รูปแบบใหม่ๆ ทันบริบทโลก
 
 
82239146 153606599618526 6825665484306004088 o 102900922 153606526285200 2302846917610898587 o