You Tube Video Clip

Category: บริหารโครงการวิจัย
Hits: 3863

 

1.  

2

3

4. - Family News Today -

 

สนทนากับคุณกิตติ กุบแก้ว

 

"เรื่องการอนุรักษ์กระบือไทย"

 

         [10-11-57]

 

6การจัดการและ

    กำกับดูแลงานวิจัย

โดย ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์

              ราชบัณฑิต

         7 มิถุนายน 2556

7. โครงการอบรม

     เชิงปฏิบัติการ 
     เขียนข้อเสนอโครงการ
     วิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุน

    VDO รศ ดร รัตนะ
    บรรยายเรื่อง
    การเขียนโครงร่าง
    และรายงานการวิจัย

    VDO อ ศรีลักษณ์
    ผลวัฒนะ 
    บรรยายเรื่อง
    แนวทางในการทำ
    วิจัยและพัฒนา

    VDO รศ ดร ฉันทนา
    จันทร์บรรจง 
    บรรยายเรื่อง
    การเขียนบทความทาง    
    วิชาการ

    การอบรมวิธีการเขียน
    บทความเพื่อให้ได้ตีพิมพ์
    ในวารสารนานาชาติที่มี
    Impact สูง

8อบรม "การทบทวน

     วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
     และกรอบแนวคิดในการวิจัย"

     อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล
     ตอนที่ 1

     อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล
     ตอนที่ 2

     อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล
     ตอนที่ 3

9บรรยายพิเศษ

    เรื่องการวิจัย part1

    บรรยายพิเศษ
    เรื่องการวิจัย part2

    บรรยายพิเศษ
    เรื่องการวิจัย part3

    บรรยายพิเศษ
    เรื่องการวิจัย part4

    บรรยายพิเศษ
    เรื่องการวิจัย part5

    บรรยายพิเศษ
    เรื่องการวิจัย part6

    บรรยายพิเศษ
    เรื่องการวิจัย part7

    บรรยายพิเศษ
    เรื่องการวิจัย part8

    บรรยายพิเศษ
    เรื่องการวิจัย part9

    บรรยายพิเศษ
    เรื่องการวิจัย part10

    บรรยายพิเศษ
    เรื่องการวิจัย part11

    บรรยายพิเศษ
    เรื่องการวิจัย part12

    เทคนิคการสร้าง
    เครื่องมือสำหรับการวิจัย

10ลงทุนอสังหาฯ
      ด้วยเงิน 0 บาท

11. SME ตีแตก รวม 
    8 สุดยอดธุรกิจแห่งปี

12. สาเหตุที่นักธุรกิจ
      มือใหม่ล้มเหลว

13. 10 สาเหตุที่คนล้มเลิก
      จากธุรกิจเครือข่าย 
  ธุรกิจขายตรง ธุรกิจ MLM

14. 'ตัน ภาสกรนที'
    นักการตลาดมืออาชีพ

15. มุมมองปฏิรูปเศรษฐกิจ
   เกษตรไทย (เจ้าสัวธนินท)

16. 15 อันดับ
       อภิมหาเศรษฐีไทย

17. 5 อันดับมหาเศรษฐีโลก

18. หนังสือ 
      มองซีอีโอโลก เล่ม9

19. มุมมองไทยจีน
      คุณวิกรม กรมดิษฐ์
20. มองโลก มองไทย
      สู่ปี 2015
21. บริบทใหม่
      ทางธุรกิจการค้า
22. ทฤษฎี 2 สูง 
      ธนินทร์ & อภิสิทธิ์ 1/2
23. จับเข่าคุย
      
ธนินท์ เจียรวนนท์ 2/2
24. ธนินท์ - มองอนาคตศก.
      เอเชีย และไทย
25. มองโลกมองไทยสู่ปี
      2015 on air 19/3/56
      ตอนที่ 1
26. มองโลกมองไทยสู่ปี
      2015 on air 19/3/56 
      ตอนที่ 2
27. มองโลกมองไทยสู่ปี
      2015 on air 19/3/56 
      ตอนที่ 3
28. มองโลกมองไทยสู่ปี
      2015 on air 19/3/56
      ตอนที่ 4
29. สี จิ้นผิง 
      เลขาฯพรรคคอมมิวนิสต์
30. ASEAN Beyond 2015
      ข้าวเวียดนามชนะข้าวไทย 
      13 Oct 12

31. ASEAN Beyond 2015
      ด็กไทย(ไม่)ไปอาเซียน
      5 Oct 12

32. แรงงานเพื่อนบ้าน
      ตอนที่ 1 ชีวิตที่ต้นทาง
33.  แรงงานเพื่อนบ้าน
      ตอนที่ 2 หมวยแลง หลังม่าน
      มายาคติ
34. แรงงานเพื่อนบ้าน
      ตอนที่ 3
      แสงศรัทธาของความหวัง
35. แรงงานเพื่อนบ้าน
      ตอนที่ 4
      ฝันของสามกับพลอย
36. แรงงานเพื่อนบ้าน
      ตอนที่ 5
      เพื่อนบ้านของแรงงาน
37. ASEAN Beyond 2015
      แรงงานพม่ากลับบ้าน
      30 Nov 12
38. Asean Focus
      ตามรอยชาวพม่า
      10 Jun 12
39. Asean Focus
      วัฒนธรรมการกิน
      11 Mar 12
40. ASEAN Beyond 2015

      ตอน 1
      
ทิศทางพลเมืองอาเซียน

41. ASEAN Beyond 2015
      ตอน 2 
      ธุรกิจบริการข้ามโลก
42. ASEAN Beyond 2015

      ตอน 3
      รวยจนชีวิตคนอาเซียน

43. ASEAN Beyond 2015
      ตอน 4 
      บริการเพื่อชาวมุสลิม
44. ASEAN Beyond 2015
      ตอน 5 อาเซียนความไม่
      มั่นคงทางอาหาร
45. ASEAN Beyond 2015
      ตอน 6 
      ฐานการผลิตที่แตกต่าง
46. ASEAN Beyond 2015
      ตอน 7 ความสุขของ
      คนอาเซียน
47. ASEAN Beyond 2015
      ตอน 8 อาเซียนรถติด
      อันดับโลก
48. ASEAN Beyond 2015

      ตอน 9 
      เส้นทางการค้าสู่อินเดีย

49. ASEAN Beyond 2015
      ตอน 10 ใครไม่ได้
      ประโยชน์จากอาเซียน
50. ASEAN Beyond 2015
      ตอน 11 
      พลังงานอาเซียน
51. ASEAN Beyond 2015
      ตอน 12 
      ซูเปอร์สตาร์อาเซียน
52. ASEAN Beyond 2015
      ตอน 13 
      มหานครอาเซียน
53. ASEAN Beyond 2015
      เรียนแบบอาเซียน
      19 Oct 12
54. ASEAN Beyond 2015
      เส้นทางรถไฟสายอาเซียน
      14 Dec 12
55. ASEAN Beyond 2015
      ประชาคมไร้พรมแดน
      7 Dec 12
56. ASEAN Beyond 2015
      ชีวิตหลัง 2015
57. ASEAN Beyond 2015
      R3A ทุนจีนรุกอาเซียน
      28 Oct 12
58. Asean Focus
      อาหารมาจากไหน
      24 Jun 12
59. Asean Focus
      สถานที่ยอดนิยม
      19 Feb 12
60. Asean Focus
      สิงค์โปร์พัฒนาแล้ว?
      15 Apr 12
61. สินค้าไทยในกัมพูชา 62. Asean Focus
      การบริการ
      18 Mar 12
63. Asean Focus
      การบริการ2
      20 May 12
64. Asean Focus
      บรูไนรวยจริงเหรอ
      6 May 12
65. Asean Focus
      500บาทไทยในอาเซียน2
      26 Feb 12
66. Asean Focus
      โฟกัสย่างกุ้ง
      29 Apr 12
67. 10 อันดับอาหาร
      แพงที่สุดในโลก 2011
68. อาชีพที่เสี่ยง
      อันตรายที่สุดในโลก!?
69. ลาบเทา อาหารอิสาน
70. อาหารอีสาน 71. หลังคาอีสาน
     
อาหารป่าของชาวอีสาน
72. ปลิงจริงๆ

73. เก็บเห็ดในป่าสุดโปรด
      ที่สวีเดน


      
เก็บเห็ดอยู่ป่าสวีเดน1


      เก็บเห็ดอยู่ป่าสวีเดน2

74. เห็ดผึ้ง
      
เก็บเห็ดป่า
      

      พื้นบ้านอาหารไทย


      ตอนแกงเห็ด 2

 

      เทศกาลเห็ดโคน 

    

      ภัตตาคารบ้านทุ่ง
      เห็ดตับเต่า 17Jun12

 

      แกงอ่อมเห็ด

 

      แกงเห็ดอิสาน

75. เก็บผลไม้ที่สวีเดน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ย้อนกลับ