Created on Monday, 23 December 2013 06:54
Last Updated on Saturday, 21 January 2017 03:09
Published on Monday, 23 December 2013 06:54
Hits: 9803

 

QR Code คืออะไร?

 

นาโนน่ารู้

  

แสงซินโครตรอน คืออะไร
ประยุกต์ใช้งาน คลิกที่ Attachment ชื่อ
แสงซินโครตรอนกับการศึกษาโครงสร้างสสาร
9784 Kb

 

 

IELTS & TOEFL คืออะไร 

เรียน-สอบไปทำไม
มีเกณฑ์การวัดผลอย่างไร

 

การเลือกซื้อหมู 

 

1. เนื้อหมูที่ดีจะมีสีตามธรรมชาติ คือ ชมพูเรื่อๆ ถ้าเนื้อมีสีน้ำตาลแสดงว่าไม่สด
    ถ้าเป็นสีเขียวหรือเทา แสดงว่าเนื้อใกล้จะเน่า และถ้าเป็นสีซีดปนเหลือง
    แสดงว่าหมูมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ หรือเป็นโรค มีหนองปน เป็นต้น

 

2. มีกลิ่นเบาบางตามธรรมชาติ ถ้ามีกลิ่นตุๆ หรือเหม็นอับแสดงว่าไม่สด
    หรือใกล้เน่า ถ้ามีกลิ่นยาแสดงว่าสัตว์ถูกใช้ยาก่อนถูกฆ่า
    ถ้ามีกลิ่นปัสสาวะ แสดงว่าสัตว์ป่วยเป็นโรค

 

3. เนื้อหมูที่มีคุณภาพดี จะมีกลิ่น และรสชาติดี เนื้อนุ่ม

 

4. มีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงดู จนถึงการชำแหละ
    เช่น ใช้หมูที่มีสายพันธุ์ดี เลี้ยงในโรงเรือนที่สะอาด หมูจึงปราศจากโรค
    และพยาธิ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ และสารเร่งเนื้อแดงในระหว่างการเลี้ยง
    รวมทั้งชำแหละเนื้อหมูในสถานที่ที่สะอาดปลอดภัย ได้รับการรับรอง ไม่มียาฆ่าแมลง หรือเชื้อโรคปนเปื้อน

5. สามารถตรวจสอบคุณภาพ และความสะอาดได้ในทุกขั้นตอน เช่น
  ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (
traceability) เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของเนื้อหมู
   และขั้นตอนต่างๆในการเลี้ยงดู จนถึงการชำแหละ บรรจุลงหีบห่อก่อนมาถึงผู้บริโภค เป็นต้น
 

 

การเลือกซื้อไก่

 

1. เนื้อจะแน่น และนุ่ม สะอาด มีสีตามธรรมชาติ ไม่ทาสี หรือสีซีด
    ไม่มีกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะบริเวณใต้ปีก ขา ลำคอ และปลายปีกไม่มีสีดำ

 

 

2 .ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ หรือสารตกค้างที่เป็นอันตราย
    หรือมีการใช้ยาปฏิชีวนะเล็กน้อยเท่าที่จำเป็น ทำให้ไก่มีลักษณะ
    ทางพันธุกรรมที่ปราศจากการดื้อยาที่จะถ่ายทอดมายังคนได้

 

 

3. เป็นเนื้อไก่อนามัย ที่เลี้ยงดูด้วยขั้นตอนที่สะอาด ปลอดภัย เช่น
    เลี้ยงในโรงเรือนที่สะอาด หรือเป็นระบบปิด เป็นต้น